Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-01-19 11:44:01 2018 / Zaproszenie do składania ofert Druk czasopisma Grodziskie Pismo Społeczno-Kulturalne „Bogoria” (ISSN 1233-0337) wraz z usługami dodatkowymi w roku 2018 Marta Kubek Edycja artykułu
2018-01-16 12:12:30 2018 / Plan zamówień publicznych 2018 Marta Kubek Publikacja artykułu